Ανθεκτικές συσκευές Τι σημαίνουν οι κωδικοί IP;

Ανθεκτικές συσκευές
Τι σημαίνουν οι κωδικοί IP;
Ολοένα και περισσότερα smartphones κυκλοφορούν ειδικά κατασκευασμένα, για να αντέχουν σε κάθε είδους κακουχίες, όπως σκόνη και νερό ο δείκτης στεγανότητας IPxx εκφράζει τα όρια των αντοχών κάθε συσκευής, οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε πώς να αποκωδικοποιούμε τους κωδικούς που αναγράφεται στις συσκευασίες.
Δεν είναι λίγες οι φορές που διαβάζοντας μια παρουσίαση κινητού τηλεφώνου, θα πέσετε πάνω σε κωδικούς, όπως IP 67 IP 55 κλπ. Οι IP codes (International Protection Marking) ταξινομούν τις συσκευές ως προς το βαθμό προστασίας τους απέναντι στη σκόνη και το νερό. Το πρότυπο της IEC (International Electrotechnical Commision) πιστοποιεί πόσο θωρακισμένο είναι ένα smartphone (ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή) απέναντι στις κακουχίες που ενδέχεται να το υποβάλετε.
Έτσι, μετά τα γράμματα IP ακολουθούν δύο ψηφία που εκφράζουν την κατάταξη αντοχής ως προς τη σκόνη (πρώτο ψηφίο) και το νερό (δεύτερο ψηφίο). Αν για κάποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες δεν υπάρχει κανενός είδους προστασία, το ψηφίο της αντικαθίσταται από το γράμμα x. Στους πίνακες που ακολουθούν σας παραθέτουμε την ερμηνεία κάθε ψηφίου κατάταξης.
Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να οριοθετήσετε τις αντοχές μιας συσκευής. Για παράδειγμα, ένα πιστοποιημένο IP 58 smartphone είναι ανθεκτικό στη σκόνη και μπορεί να παραμείνει έως και 1.5 μέτρο κάτω από καθαρό νερό (όχι θαλασσινό) μέχρι και 30 λεπτά.
Ανθεκτικότητα σε στερεά αντικείμενα και στη σκόνη.
Πρώτο ψηφίο Επίπεδο στεγανότητας.
IP0X ή IPXX: Καμία στεγανότητα.
IP1X Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο άνω των 50 χιλιοστών..
IP2X Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο άνω των 12,5 χιλιοστών
(συνήθως αναφέρεται σε συσκευές, όπως πρίζες και αφορά στην είσοδο δαχτύλων).
IP3X Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο άνω των 2,5 χιλιοστών
(δεν μπορούν να διεισδύσουν εργαλεία, χοντρά καλώδια κλπ).
IP4X Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο άνω του 1 χιλιοστού
(στεγανά απέναντι σε καλώδια, βίδες κλπ).
IP5X Προστασία από τη σκόνη, περιορισμένη διείσδυση (χωρίς επιβλαβή απόθεση).
IP6X Ερμητική προστασία από τη σκόνη.
Προστασία από νερό
Δεύτερο ψηφίο Επίπεδο στεγανότητας
IPX0 ή IPXX Καμία προστασία απέναντι στο νερό.
IPX1 Προστασία από κάθετες σταγόνες νερού (1mm βροχόπτωση ανά λεπτό).
IPX2 Προστασία από νερό που στάζει, όταν υπάρχει κλίση έως 15 μοίρες από την κανονική θέση (3 mm βροχόπτωση ανά λεπτό).
IPX3 Προστασία από νερό που ψεκάζεται από γωνία έως και 60 μοίρες από τον κάθετο άξονα ( 0,7 λίτρα νερού ανά λεπτό υπό πίεση 80 – 100 kPa).
IPX4 Προστασία από πιτσιλίσματα νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση (10 λίτρα νερού ανά λεπτό υπό πίεση 80 – 100 kPa)
IPX5 Προστασία από πίδακες νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση (12,5 λίτρα νερού ανά λεπτό υπό πίεση 30 kPa από απόσταση 3 μέτρων)
IPX6 Προστασία από έντονο ψέκασμα με πίδακες νερού για τουλάχιστον 3 λεπτά (100 λίτρα νερού ανά λεπτό υπό πίεση 100 kPa από απόσταση 3 μέτρων)
IPX7 Προστασία από επιδράσεις της βύθισης σε νερό σε βάθος έως 1 μέτρο και για 30 λεπτά
IPX8 Προστασία από επιδράσεις της συνεχούς βύθισης σε νερό σε βάθος μεγαλύτερο από 1 μέτρο. Οι επιπλέον συνθήκες υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή κάθε συσκευής.
IPX9 Προστασία από έντονο ψεκασμό, πίδακα νερού υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας από κοντινή απόσταση.

Posted in Uncategorized | Γράψτε ένα σχόλιο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 2014
Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις σχολές των Ηλεκτρονικών-Τηλεπικοινωνιών (και όχι μόνο)
Τα ηλεκτρονικά και οι τηλεπικοινωνίες είναι δυο επιστήμες όπου εξελίσσονται ραγδαία και που πιστεύουμε ότι πάντα θα έχουν μια μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Στην συνέχεια σας παραθέτουμε τις σχολές τις ειδικότητες και τις προοπτικές και σας προτρέπουμε να ασχοληθείτε με αυτές.
Σπουδές ηλεκτρονικού ανά εκπαιδευτική βαθμίδα
 ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές Υ.Π.Δ.Μ.Θ. –και άλλων φορέων Ο.Α.Ε.Δ )
 ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια-Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – άλλοι φορείς
 ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές Υ.Π.Δ.Μ.Θ. –και άλλων φορέων Ο.Α.Ε.Δ )
 Ι.Ε.Κ. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Υ.Π.Δ.Μ.Θ. και άλλοι φορείς
 Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα Υ.Π.Δ.Μ.Θ
 Α.Ε.Ι. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Υ.Π.Δ.Μ.Θ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΙΕΚ
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ
 ΙΕΚ ΟΑΕΔ
 Οι ειδικότητες προκηρύσσονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, δεν είναι γνωστές από πριν και δεν είναι οι ίδιες κάθε χρονιά.
Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΙΕΚ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αφορούν τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου στις ειδικότητες:
 Ηλεκτρονικής
 Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 Τεχνολογίας Ήχου
 Αυτοματισμού
 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής καθώς και τις εφαρμογές της σε διατάξεις και συστήματα κάθε είδους που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πεδία των ηλεκτρονικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών ηλεκτρονικών και αυτοματισμών, της πληροφορικής και των δικτύων Η/Υ.
Αποστολή του Τμήματος είναι κατ’ αρχήν η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, μέσω προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που στηρίζονται τόσο στη θεωρητική διδασκαλία όσο και στην πρακτική εργαστηριακή άσκηση. Πέραν της παροχής ενός στέρεου υπόβαθρου τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο, και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, τα προγράμματα σπουδών στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των σπουδαστών καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους συνείδησης.
Επίσης αποστολή του Τμήματος είναι η συστηματική υποστήριξη και ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, με στόχο την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της. Το Τμήμα παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενό του και επιδιώκει την εκπαιδευτική, ερευνητική και αναπτυξιακή συνεργασία με συγγενή Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα.
Τέλος αποστολή του Τμήματος είναι η οργανωμένη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις μονάδες παραγωγής ή / και παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο και τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς, με στόχο την διαρκή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και τη δια βίου εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η θέση των αποφοίτων στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίνεται στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής επαγγελματικής προοπτικής των αποφοίτων, μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών (σύστημα ECTS) και συνεργασιών.

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αυτοματισμού καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου στις γενικές τους αρχές λειτουργίας, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών αυτών σε πρακτικά συστήματα κάθε τεχνολογίας, ήτοι: ηλεκτρικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κ.τλ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα:
 Παραγωγή η εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων
 Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων
 Φροντίδα, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο των νοσοκομειακών συσκευών και οργάνων
 Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών και την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού
 Εξειδικευμένες εργασίες εγκατάστασης και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηριών και τμημάτων νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κλπ)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ
Η κατάρτιση είναι τόσο πρακτική( κατασκευή –συντήρηση οργάνων, χόρδισμα-συντήρηση πιάνων, ηχοληψία και ηχογράφηση μουσικών συνόλων σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο, χρήση ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας) όσο και θεωρητική.
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
Αντικειμενο σπουδων του τμήματος είναι η εφαρμογη της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και η τεχνολογία των μουσικών οργάνων και η ακουστική τεχνολογία των χώρων
Το Πρόγραμμα Σπουδων του τμήματος περιλαμβάνει
1.Μαθηματα Γενικής Υποδομής όπως Φυσική-Κυματική, Μαθηματικά, Ακουστική- Ψυχοακουστικη, Θεωρία της Μουσικής, Εισαγωγή στην πληροφορική και προγραμματισμός Η/Υ κλπ
2. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής όπως Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Σύγχρονη τεχνολογία στη Μουσική, Εισαγωγή στις Μουσικές Συσκευές ψηφιακής Διασύνδεσης (MIDI) κλπ
3. Στα Μαθήματα ειδικότητας περιλαμβάνονται μαθήματα όπως Πληροφορική, Μουσική Σύνθεση, Δημιουργία με διατάξεις MIDI, Μηχανικής του Ήχου, Ηχοληψία, Μουσική Σύνθεση και Εικόνα. Οργάνωση Studio, Μουσική και Πολυμέσα και μαθήματα Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων (κλασικά και παραδοσιακά μουσικά όργανα και Σύγχρονα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα), Ηχητικός Σχεδιασμός κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 Λειτουργεί τμήμα στην
Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Μαρούσι Αττικής)
Το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ χορηγείται στο τέλος του Α! κύκλου σπουδων μετά από πρόγραμμα σπουδων διάρκειας 8 εξαμήνων και παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στην Β/θμια εκπαίδευση. Το πτυχίο αυτό από άποψη ακαδημαϊκού επιπέδου είναι ισότιμο με πτυχίο ΤΕΙ.
Οι κάτοχοι του Πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ μπορούν να φοιτήσουν για 2 επιπλέον εξάμηνα σε ειδικό πρόγραμμα του οικείου τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ (Β! κύκλος σπουδών) η σε ΤΕΙ
Δηλαδή με σπουδές συνολικής διάρκειας 5 ετών οι απόφοιτοι της Σχολής αποκτούν δυο πτυχία το βασικό πτυχίο Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α! κύκλος) και το Πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β! κύκλος) αντίστοιχης ειδικότητας και ισοδύναμο με αυτό των ΤΕΙ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 Πληροφορικής
 Ψηφιακών Συστημάτων και Μικροϋπολογιστών
 Ηλεκτρονικών
 Συστημάτων Αυτομάτου Έλεγχου
 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Μικροκυμάτων και Κεραιών
 Ραδιοτεχνίας και Τηλεόρασης

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Software – Hardware) καθώς και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες, την βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καθηγητής ηλεκτρονικών σε
 Επαγγελματικές σχολές
 Επαγγελματικά Λύκεια – Ι.Ε.Κ.
 Α.Τ.Ε..Ι και Α.Ε.Ι.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
 Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής – συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών οικιακής χρήσεως ή γενικότερα καταναλωτικών συσκευών όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας κ.τ.λ.
 Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.
 Τεχνική εταιρεία ή Εργαστήριο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων.
 Εταιρεία ή Εργαστήριο επισκευής και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών τηλεόρασης.
 Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.
 Υπολογιστικά κέντρα μικρών η μεγάλων εταιρειών.
 Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 Σε καταστήματα πώλησης υπολογιστών και δικτυακών προϊόντων.
 Σε τεχνικές υπηρεσίες που ασχολούνται:
 α. Με συντήρηση και επισκευή οικιακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών.
 β. Με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

Posted in Uncategorized | 1 σχόλιο

Εξυπνες TV με σύνδεση στο internet

Δεδομένης της δημοτικότητας συσκευών τύπου tablet και smartphone, ήταν θέμα χρόνου η ιδέα των διασυνδεδεμένων συσκευών να εξαπλωθεί και στις τηλεοράσεις μας. Τι είναι όμως ακριβώς μια smart TV και τι ακριβώς μας προσφέρει;
Οι smart TV είναι ουσιαστικά μια εξέλιξη στις προσφερόμενες λειτουργίες των τηλεοράσεών μας. Με τον όρο smart εννοούμε μια συσκευή τηλεόρασης, η οποία διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (είτε ενσύρματα είτε ασύρματα). Όπως εξυπακούεται, αυτό σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένη με έναν υποτυπώδη επεξεργαστή και μόντεμ και η δυνατότητα αυτή, της δίνει πληθώρα επιπλέον λειτουργιών. Πλέον, μια τηλεόραση μπορεί να διαθέτει εφαρμογές, παιχνίδια, δυνατότητα streaming και IPTV ( και μέσω αυτής PVR και VoD). Τι κάνει, όμως, το κάθε ένα από αυτά;
Εφαρμογές – Παιχνίδια
Όπως κάθε κινητό και tablet διαθέτουν εφαρμογές που μας διευκολύνουν και μας ψυχαγωγούν, το ίδιο συμβαίνει και με τις τηλεοράσεις. Μπορείτε, δηλαδή, να έχετε ένα φυλλομετρητή (λέγε με browser) και στην τηλεόρασή σας ή ακόμα και το Skype. Οι περισσότερες εφαρμογές διατίθενται δωρεάν, αν και πρέπει νε έχετε υπόψη σας πως (λόγω της παντελώς διαφορετικής φύσης των τηλεοράσεων) δεν μπορείτε να μεταφέρετε εφαρμογές από τη μία στην άλλη ή σε διαφορετική συσκευή. Προς αποφυγή περιπλοκής των μενού, οι εφαρμογές που αφορούν smart λειτουργίες, είναι συνήθως σε ξεχωριστό υπομενού.
Streaming – IPTV
Με απλά λόγια, η τηλεόραση λαμβάνει σήμα από το internet για ψηφιακές υπηρεσίες και έτσι έχουμε στη διάθεσή μας πληθώρα νέων δυνατοτήτων.
Μπορούμε να κάνουμε streaming εικόνα και ήχο από και προς άλλες συσκευές, να κάνουμε χρήση λειτουργιών PVR (time-shifting, ετεροχρονισμένη παρακολούθηση του προγράμματος που επιθυμούμε) και VoD (Video on Demand π.χ. επιλογή ταινίας και άμεση λήψη αυτής με παράλληλη θέαση ή παρακολούθηση μετά τη λήψη)
Οι smart TV αποτελούν το μέλλον της τηλεόρασης και πιστεύουμε πως δεν απέχει και πολύ ο καιρός που κάθε σπίτι θα διαθέτει και μια.
Και οι τιμές;; από 350 ευρώ μια 32 ιντσών.

Posted in Uncategorized | Γράψτε ένα σχόλιο

Επεκτείνετε το δίκτυό σας με τη βοήθεια της …πρίζας

 

Χρησιμοποιήστε τη λύση των powerlinesγια να διαμοιράσετε εύκολα τη σύνδεση internet σε κάθε δωμάτιο μέσω του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού, χωρίς επιπλέον καλωδιώσεις.

Η τεχνολογία μας επιτρέπει πλέον να διαμοιραστούμε μια σύνδεση internet, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. Όμως, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο (εμποδιζόμενο σήμα λόγω τοίχων μεγάλες αποστάσεις κλπ). Με τα powerlinesαπλά συνδέετε το ένα adapterσε μια πρίζα και στο routerσας και σε μια άλλη πρίζα το άλλο adapterκαι είστε έτοιμοι! Σημαντικό είναι πριν προβείτε σε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς να προσδιορίσετε τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, χρειάζεστε δύο αντάπτορες, έναν στο routerκαι έναν σε ένα απομεμακρυσμένο δωμάτιο για να συνδέσετε μια και μόνο συσκευή εκεί μέσω Ethernet; Η μήπως θέλετε σε εκείνο το δωμάτιο να υπάρχει επιπρόσθετα  και Wi-Fiλειτουργικότητα; Καλό είναι αν θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα 2 με 3 συσκευές σε ένα powerlineadapterνα προτιμήσετε υψηλές ταχύτητες (πχ 500 Mbps). Υψηλές ταχύτητες χρειάζονται όταν η συνδεόμενη συσκευή χρησιμοποιείται για απαιτητικές υπηρεσίες όπως HDvideostreamingή gaming. Κάποια  powerlinesέχουν μια έξοδο Ethernet, ενώ άλλα διαθέτουν και περισσότερες. Τα ακριβότερα μοντέλα μπορούν, επιπλέον να αναπαράγουν και  Wi-Fiσήμα, «απλώνοντας» την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου σας σε ολόκληρο το σπίτι. Προτιμήστε έναν προσαρμογέα με 128 bitκρυπτογράφηση, η οποία γίνεται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Αρκετά μοντέλα φέρουν πάνω τους επιπλέον πρίζα ώστε να μην στερηθείτε την πρίζα που καταλαμβάνουν (passthrough). Ειδικά φίλτρα απομονώνουν το θόρυβο που μπορεί να προέρχεται από διπλανές ηλεκτρικές συσκευές (ειδικά αν έχουν μοτέρ, όπως ανεμιστήρες, πλυντήρια κλπ), αλλά εμείς σας προτείνουμε να αποφύγετε τη χρήση των powerlinesπάνω σε πολύπριζα

 

Posted in Uncategorized | Γράψτε ένα σχόλιο

Οδηγός αγοράς ακουστικών

 

Οι κατηγορίες των ακουστικών είναι πλέον πολλές και ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα και σε όλες τις ανάγκες των χρηστών. Αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα ζευγάρι αλλά έχετε μπερδευτεί με όλα τα διαθέσιμα προϊόντα της αγοράς ρίξτε μια ματιά στον παρακάτω οδηγό αγοράς ακουστικών.

Inearheadphones

Τα inearheadphonesή «ψείρες» αποτελούν μια ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία ακουστικών, κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους τους που τα κάνει πολύ βολικά στην μεταφορά και τη χρήση. Μπορεί να μην αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους από εσάς θέλετε εκπληκτικό ήχο με γερά μπάσα, αλλά οι παράγοντες της προσιτής τιμής και της φορητότητας μάλλον κερδίζουν σε αυτήν την κατηγορία. Αρκετά από αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ενσωματωμένο χειριστήριο για την ένταση του ήχου στο καλώδιο, για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς επίσης και διαφορετικά μεγέθη προστατευτικών καλυμμάτων από εύκαμπτα και μαλακά υλικά για να είναι ακόμη πιο  άνετα για καθημερινή χρήση σε κάθε τύπο αυτιού. Επιπλέον, λόγω του ευέλικτου σχεδιασμού τους δεν «μπλέκονται» με γυαλιά, καπέλα, σκουλαρίκια κλπ. Τέλος αυτά τα ακουστικά θα τα βρείτε σε μια μεγάλη ποικιλία  χρωμάτων και σχεδίων και φυσικά σε πολύ προσιτές τιμές

On ear headphones

Αυτά τα ακουστικά στηρίζονται στο κεφάλι σας για μεγαλύτερη άνεση μετά από πολύωρη χρήση. Δεν «αγκαλιάζουν» ολόκληρο το αυτί σας, γεγονός που μεταφράζεται σε μικρότερο soundisolation. Δηλαδή, δεν μπλοκάρει τους εξωτερικούς θορύβους τόσο καλά όσο τα full-sizeheadphones, τα οποία θα εξετάσουμε παρακάτω. Παρόλα αυτά, ενδείκνυται για όσους αναζητούν την άνεση ακόμα και μετά από πολλές ώρες χρήσης, ενώ είναι ιδανικά για όσους ναι μεν θέλουν να χρησιμοποιούν ακουστικά, αλλά θέλουν να έχουν επαφή με το περιβάλλον. Επίσης, κάποια από τα μοντέλα της κατηγορίας διπλώνουν για να τα μεταφέρετε στην τσάντα σας.

Full size headphones

Τα fullsizeακουστικά, καλύπτουν όλο το αυτί σας για να «μπλοκάρουν» τον ανεπιθύμητο θόρυβο του περιβάλλοντος. Είναι ιδανικά για χρήση εντός αλλά και εκτός σπιτιού, όταν π.χ. πραγματοποιείτε κάποιο ταξίδι και χρειάζεστε ησυχία. Φυσικά, το απόλυτο ατού αυτών των ακουστικών είναι η μοναδική ποιότητα μπάσου και η ανώτερη ποιότητα ήχου. Το μεγάλο μέγεθος αυτών των ακουστικών ίσως είναι ανασταλτικός παράγοντας για μερικούς χρήστες, αν και θα βρείτε αρκετά μοντέλα στην αγορά τα οποία είναι αναδιπλούμενα.

Wirelessheadphones

Για εσάς που θέλετε απόλυτη ελευθερία κινήσεων και έχετε κουραστεί από τα μπλεγμένα καλώδια, τα ασύρματα ακουστικά είναι ιδανικά για εσάς. Αποτελούν πολύ καλή επιλογή είτε για τις ώρες που είστε εκτός σπιτιού είτε βρίσκεστε στο σπίτι αλλά θέλετε να κάθεστε μακριά από την  τηλεόραση ή τον υπολογιστή σας, είτε απλά δεν σας βοηθά η ηχομόνωση του σπιτιού σας. Τα ασύρματα ακουστικά συνδέονται με άλλες συσκευές μέσω τεχνολογίας Bluetooth, οπότε απαραίτητη προϋπόθεση σύνδεσης είναι να ενσωματώνει και η άλλη συσκευή τέτοια τεχνολογία, κάτι που ίσως είναι λίγο περιοριστικό

Noisecancelation

Δεν χρειάζεται πια να βάζετε τέρμα δυνατά τον ήχο για να ακούτε καλύτερα (βλάπτοντας έτσι την ακοή σας) και να μην επηρεάζεστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος. Τα ακουστικά με noisecancelation (ακύρωση θορύβου) είναι ιδανικά σχεδιασμένα για να «μπλοκάρουν» τον ανεπιθύμητο ήχο του περιβάλλοντος επιτρέποντάς σας να διατηρείτε την ένταση της μουσικής χαμηλότερα, καθώς δε χρειάζεται να «υπερκαλύψουν» τους εξωτερικούς θορύβους. Τα ακουστικά αυτά θα τα βρείτε σε διαφορετικές  μορφές, δηλαδή από inearμέχρι fullsize

Posted in Uncategorized | Γράψτε ένα σχόλιο

Για να μην κάψετε το κινητό σας…

Εικόνα

Πιστεύετε ότι εφόσον ταιριάζει το καλώδιο ενός φορτιστή στην υποδοχή του τηλεφώνου σας μπορείτε και να τον χρησιμοποιήσετε; Λάθος! Ας δούμε παρακάτω το γιατί

Για χρόνια υπήρχε – και ίσως να υπάρχει ακόμη – η αντίληψη ότι αν ένας οποιοσδήποτε φορτιστής ταιριάζει στην ειδική υποδοχή του κινητού τηλεφώνου σας τότε είναι και ο κατάλληλος για να φορτιστεί το τηλέφωνό σας. Αν κάποιος έκανε κάτι τέτοιο, στην καλύτερη περίπτωση ο φορτιστής δεν θα έκανε απολύτως τίποτα, στην χειρότερη όμως θα «έκαιγε» τα ηλεκτρικά κυκλώματα του τηλεφώνου σας και θα κατέστρεφε τη συσκευή σας.

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια με την έλευση των φορτιστών USB τα πράγματα έχουν αλλάξει. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη όταν ψάχνετε εκτάκτως για έναν φορτιστή για να κάνετε τη δουλειά σας.

Παλαιότερα, υπήρχε μια ευρεία γκάμα φορτιστών, που ο καθένας τους, ήταν κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, και μάλιστα, θα έπρεπε να αγοράσετε το συγκεκριμένο μοντέλο μοντέλο φορτιστή εάν για κάποιο λόγο θέλατε να το αντικαταστήσετε. Ο καθένας από αυτούς, είχε τις δικές του τιμές σε Volt(τάση) και Amper(ένταση), βασισμένες στα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου. Οι φορτιστές USBάλλαξαν τα δεδομένα, καθώς οι κατασκευαστές τους επικεντρώθηκαν στους φορτιστές USBτων 5 Volt.

Όμως ακόμα και αυτό δεν συνεπάγεται τη συμβατότητά του με όλα τα τηλέφωνα, αφού η κάθε συσκευή τηλεφώνου έχει τις δικές της απαιτήσεις. Παραδείγματος χάριν, αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή τάσης 8 βολτ σε ένα τηλέφωνο που αντέχει μόνο έως 5 βολτ, θα είναι σαν να προσπαθείτε να «στριμώξετε» μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας μέσα από μια πολύ μικρή τρύπα. Και αυτό φυσικά θα ήταν πολύ επικίνδυνο για τη συσκευή σας, καθώς η περισσευούμενη ενέργεια θα διαχυθεί στα ηλεκτρικά κυκλώματα  της συσκευής και θα τα «κάψει». Οπότε προσέχετε η τάση (βολτ)  του φορτιστή να είναι ιδανικά ίση ή έστω μικρότερη του τηλεφώνου, αλλά ποτέ μα ποτέ μεγαλύτερη.

Και τώρα που οι περισσότεροι USBφορτιστές είναι στα 5 βολτ ποιο είναι το πρόβλημα; Αν πάρετε ένα φορτιστή 0.7 Amperκαι τον χρησιμοποιήσετε σε ένα τηλέφωνο 1.2 Amper, τότε απλά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, γιατί ο φορτιστής δεν έχει την απαιτούμενη δύναμη για να φορτίσει τη συσκευή. Ουσιαστικά δεν κάνει κακό στη συσκευή σας, αλλά και από την άλλη, δεν θα γίνει η δουλειά σας.  Στην αντίθετη περίπτωση όμως, (δηλαδή με φορτιστή 1.2 Amperκαι τηλέφωνο 0.7 Amper) δεν θα υπήρχε πρόβλημα.

Εν κατακλείδι, μόνο όταν η ετικέτα του φορτιστή δείχνει μια τάση (volt) που είναι υψηλότερη από αυτή του τηλεφώνου, αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη συσκευή σας. Αντίθετα, όταν η τιμή έντασης του φορτιστή είναι υψηλότερη από αυτή του τηλεφώνου, τίποτα δεν πρόκειται να πάει στραβά.

Επίσης, πολλοί πιστεύουν πως με το να συνδέσουν τη συσκευή τους στη θύρα USBτου υπολογιστή τους μπορεί να φορτιστεί η οποιαδήποτε συσκευή. Στην πραγματικότητα, η στάνταρ θύρα USBενός υπολογιστή είναι συνήθως στα 5 Volt και  0.5 Amper. Οπότε στην περίπτωση που το τηλέφωνό σας έχει μεγαλύτερη τιμή Amperτότε δεν θα μπορεί να φορτιστεί, στην καλύτερη δε, απλά η μπαταρία σας θα μένει σε σταθερά επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί είναι προτιμότερο να μείνετε μία μέρα χωρίς τηλέφωνο επειδή δεν βρίσκετε τον κατάλληλο φορτιστή παρά να μείνετε γενικά χωρίς τηλέφωνο επειδή χρησιμοποιήσατε λάθος φορτιστή…

Posted in Uncategorized | Γράψτε ένα σχόλιο

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

http://www.drt915.gr/index.php/arcadia/item/8757-ilektromagnitikes-aktinovolies-ola-osa-prepei-na-gnorizoume

Video | Posted on by | Γράψτε ένα σχόλιο